تماس با ما:

آدرس: مشهد، خیابان مطهری جنوبی، مطهری جنوبی ۱۵، پلاک ۱۸/۱، باشگاه ورزشی نوید

شماره تماس: ۳۷۲۹۸۸۴۴-۰۵۱