تماس با ما:

آدرس: مشهد، خیابان مطهری جنوبی، مطهری جنوبی 15، پلاک 18/1، باشگاه ورزشی نوید

شماره تماس: 37298844-051