مسابقات کاراته بانوان سبک وادوکای - گرامیداشت دهه مبارک فجر

سبک های کنترلی

زمان برگزاری:

جمعه 20 اسفند 1400 ساعت 8

مکان:

مشهد - قاسم آباد - مجموعه ورزشی کوثر - خانه کاراته
مسابقات کاراته بانوان

مسابقات کاراته بانوان سبک وادوکای - گرامیداشت دهه مبارک فجر (اسفند 1400 )

برگزار کننده مسابقه

سبک وادوکای استان خراسان رضوی

اسامی شرکت کنندگان مسابقه کاراته بانوان سبک وادوکای - گرامیداشت دهه فجر

مشخصاتمربیرده سنیرده کمربندوزنوزنوزنوزنوزنوزن
مشخصاتمربیرده سنیرده کمربندوزنوزنوزنوزنوزنوزن