مسابقات قهرمانی کاراته بانوان سبک شیتوریو اینویی ها ۱۴۰۲

سبک های کنترلی

مسابقات کاراته بانوان

زمان برگزاری:

جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۸

مکان:

مشهد - قاسم آباد - مجموعه ورزشی کوثر - خانه کاراته
مسابقات کاراته بانوان

مسابقات قهرمانی کاراته بانوان سبک شیتوریو اینویی ها در خراسان رضوی (آذر ۱۴۰۲)

روز
ساعت
دقیقه
زمان ثبت نام به پایان رسید.

برگزار کننده مسابقه

سبک شیتوریو اینویی ها خراسان رضوی

این مسابقه را به دیگران اطلاع دهید