مسابقات قهرمانی کاراته بانوان سبک وادوکای ۱۴۰۲

سبک های کنترلی

مسابقات کاراته وادوکای

زمان برگزاری:

جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۸

مکان:

مشهد - قاسم آباد - مجموعه ورزشی کوثر - خانه کاراته
مسابقات کاراته وادوکای

مسابقات قهرمانی کاراته بانوان سبک وادوکای در خراسان رضوی (آذر ۱۴۰۲)

روز
ساعت
دقیقه
زمان ثبت نام به پایان رسید.

برگزار کننده مسابقه

سبک وادوکای خراسان رضوی

این مسابقه را به دیگران اطلاع دهید