فرم دوره بازآموزی مربیگری مدیریت و برنامه ریزی در توسعه هنر کاراته

مشخصات(ضروری)
مشخصات حرفه ای
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۱ MB.
حکم مربیگری فدراسیون خود را بارگزاری کنید
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: ۱ MB.
آخرین دان فدراسیونی خود را بارگزاری کنید
قیمت: ۰ ریال
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.