مسابقات قهرمانی کاراته خراسان رضوی منطقه ۴ - اسفند ۱۴۰۲

سبک های کنترلی

زمان برگزاری:

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۸ (بانوان)

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۸ (آقایان)

مکان برگزاری مسابقات:

شهرستان سبزوار

مسابقات قهرمانی کاراته خراسان رضوی منطقه ۴ - (اسفند ۱۴۰۲)

روز
ساعت
دقیقه
زمان ثبت نام به پایان رسید.

برگزار کننده مسابقه

هیات کاراته خراسان رضوی

این مسابقه را به دیگران اطلاع دهید