مسابقات قهرمانی کاراته بانوان سبک شیتوریو اینویی ها ۱۴۰۳

سبک های کنترلی

مسابقات کاراته بانوان

زمان برگزاری:

جمعه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۸

مکان:

مشهد - قاسم آباد - مجموعه ورزشی کوثر - سالن خانه کاراته
مسابقات کاراته بانوان

مسابقات قهرمانی کاراته بانوان سبک وادوکای در خراسان رضوی (مرداد ۱۴۰۳)

روز
ساعت
دقیقه
زمان ثبت نام به پایان رسید.

برگزار کننده مسابقه

سبک شیتوریو اینویی ها

این مسابقه را به دیگران اطلاع دهید